Wiadomości

Policjanci garnizonu kujawsko-pomorskiego na konferencji naukowej pn. „Rola Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w procesie zarządzania bezpieczeństwem państwa” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

W agendzie konferencji znalazły się zagadnienia związane z funkcjonowaniem narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, które działa już od 3 lat. Dzięki niemu obywatele mają możliwość kontaktowania się z Policją i reagowania na zagrożenia, które zauważają.

Konferencja odbyła się (03.10.19r.), a przewodniczył jej insp. Tomasz Szymański – Zastępca Komendanta Głównego Policji. Byli również m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji z Biura Prewencji, Ruchu Drogowego, Komunikacji Społecznej, Kontroli, Łączności i Informatyki, Komendant-Rektor WSP w Szczytnie, Komendanci Wojewódzcy, Komendant Stołeczny Policji oraz Komendanci Szkół Policji. Do Szczytna przyjechali także koordynatorzy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Komend Wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej Policji.

Garnizon kujawsko-pomorski reprezentowali: Koordynator Wojewódzki KWP Bydgoszcz kom. Joanna Jakubas, Oficer Prasowy KPP Inowrocław asp. szt. Izabella Drobniecka, mł. asp. Maciej Wolski KMP Grudziądz i mł. asp. Łukasz Tomaszewski KPP Chełmno.

Wśród omówionych na konferencji zagadnień i kwestii metodologicznych badań nad bezpieczeństwem, funkcjonowania KMZB pod względem wielu obszarów, znalazła się także istotna tematyka związana z promowaniem tego narzędzia. W programie konferencji ujęto temat: „Promocja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w środowisku lokalnym na przykładzie działań Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, który zaprezentowała asp. szt. Izabella Drobniecka. Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu bowiem została uznana jako jednostka wyróżniającą się pod względem form promujących Mapę, z której warto brać przykład. Dlatego docieranie do mieszkańców z informacją o KMZB może mieć postać: różnorodnych spotkań w środowiskach, formułę konkursową, adresowaną do dorosłych, młodzieży i dzieci oraz opierać się na przydatnych i atrakcyjnych materiałach promocyjnych.

Niewątpliwie rośnie znaczenie policyjnego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, co wymaga doskonalenia w tej dziedzinie kadry, procedur, nadzoru i szkoleń. Ważnym i nieodłącznym elementem jej funkcjonowania staje się promocja różnymi metodami.

Pełna relacja z konferencji, link:
http://policja.pl/pol/aktualnosci/179632,Rola-Krajowej-Mapy-Zagrozen-Bezpieczenstwa-w-procesie-zarzadzania-bezpieczenstwe.html

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: asp. sztab. Izabella Drobniecka