Wiadomości

Nadgoplańskie WOPR w Kruszwicy świętowało swój jubileusz. Uhonorowano ratowników i osoby wspierające ich działalność, a wśród nich policjantów.

Data publikacji 02.07.2017

W tym roku przypadło 55-lecie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i 5-lecie istnienia Nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy, którego prezesem jest Pan Maciej Banachowski. Obchody (29.06.17r.) wiązały się między innymi z nadaniem Nadgoplańskiemu WOPR, sztandaru.

Dlatego w uroczystościach wzięli udział znamienici goście m.in.: wojewoda kujawsko-pomorski, wicermarszałek województwa, władze Kruszwicy, przedstawiciele samorządów, fundatorzy sztandaru, przedstawiciele instytucji współdziałających z WOPR-em, służby mundurowe oraz sympatycy ratowników wodnych.

Z okazji jubileuszu odbyła się uroczysta msza święta, przemarsz uczestników z orkiestrą ulicami Kruszwicy. Wręczone zostały także, licznej grupie zasłużonych, wyjątkowe odznaczenia i medale, które nadał Zarząd Główny WOPR.

Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. dwaj policjanci z Komisariatu Policji w Kruszwicy st. asp. Damian Mróz i asp. Marcin Staszak. Otrzymali oni brązowe honorowe odznaki „Zasłużony dla WOPR“. Policjanci ci, co roku są zaangażowani w działania z ratownikami i czynnie uczestniczą w licznych akcjach na wodach i terenach przywodnych. Wiele razy udało im się wspólnie zapobiec skutkom bezmyślnego korzystania z wody.

Policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu: asp. szt. Izabelli Drobnieckiej i asp. szt. Jackowi Piątkowskiemu zostały nadane „Odznaki Błękitnego Krzyża” za prowadzenie wraz z ratownikami WOPR działań o charakterze profilaktyki społecznej. Polegały one na licznych wspólnych akcjach prewencyjnych, festynach, pokazach na lodzie i wodzie, które miały na celu uświadamiać ludzi, by zapobiegać zagrożeniom wpadnięcia pod lód oraz utonięciom.

Obecni na uroczystości Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu nadkom. Waldemar Pinkoś i Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kruszwicy asp. szt. Sławomir Walczak, skierowali do Prezesa Nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy oraz ratowników, słowa uznania za tak trudną służbę i zawsze gotowość do ratowania życia ludzkiego. Życzyli im również realizacji planów zawodowych i osobistych.

/zdjęcia dzięki uprzejmości Gazety Pomorskiej w Inowroclawiu/

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: asp. sztab. Izabella Drobniecka