Klasy mundurowe złożyły ślubowanie - Wiadomości - KPP w Inowrocławiu

Wiadomości

Klasy mundurowe złożyły ślubowanie

Data publikacji 06.06.2018

Uczniowie klas I ZSP nr 1 złożyli dzisiaj ślubowanie. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele inowrocławskich służb mundurowych. Młodzież wykazała się prezentując swoje umiejętności ratownicze i sprawnościowe.

Uczniowie trzech klas policyjno-pożarniczych w obecności swoich rodziców, rówieśników, samorządu szkolnego, oraz przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu złożyli uroczystą przysięgę poszanowania symboli narodowych, właściwego zachowania będącego wzorem dla innych i godnego reprezentowania swojej szkoły. Odznakami brązową, srebrną i złotą zostały z rąk strażaków odznaczone klasy mundurowe, a odznaką „Zasłużony dla Pożarnictwa” Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II. Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu, insp. Marcin Ratajczak wręczył uczniom klas o profilu policyjnym legitymacje ucznia klasy policyjnej.

Ślubowanie było dla młodzieży okazją do zaprezentowania efektów swojej nauki i ćwiczeń jakie odbywali pod okiem swoich opiekunów. Zaproszeni goście podziwiali pokaz musztry paradnej i symulację działań ratowniczo-gaśniczych przygotowanych przez uczniów klas o profilu pożarniczym. Ich koleżanki i koledzy z klas policyjnych przedstawili pokazy samoobrony, również z wykorzystaniem pałek typu „tonfa”. Godziny ćwiczeń i doskonalenia umiejętności zdecydowanie się opłaciły, bo wszystko odbyło się bez zarzutu.

W ramach uroczystości, funkcjonariusze KPP w Inowrocławiu, asp. Krzysztof Lamański i sierż. szt. Kamil Kornacki, przewodnicy psów służbowych, zaprezentowali pokaz posłuszeństwa psów oraz przykład wykorzystania czworonogów w służbie. W tym celu jeden z policjantów, w specjalnych ochraniaczach, odgrywał rolę pozoranta.

Przed uczniami jeszcze długa i nie zawsze łatwa droga do zrealizowania planów większości z nich związanych ze służbami mundurowymi. Jednak nauka w klasach o profilach mundurowych przybliża ich do osiągnięcia zamierzonych celów.

Autor: Michał Parzyszek
Publikacja: Michał Parzyszek