Wiadomości

Przedstawiciele gminy Inowrocław i gminy Władysławowo na wspólnym szkoleniu

W szkoleniu uczestniczyły dwa zespoły interdyscyplinarne obu gmin. Zajmują się one rozwiązywaniem problemów rodzin. To ważne, by profesjonalnie i szybko nieść pomoc.

Zespół interdyscyplinarny działający na terenie gminy Inowrocław składa się z asystenta rodziny, szkolnego pedagoga, a także m.in. przedstawicieli: Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu, Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław, Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. By mieć możliwość podzielenia się własnym doświadczeniem w zakresie pomocowym i wymianą informacji, zespół ten spotkał się kilka dni temu ze swoim odpowiednikiem działającym w Urzędzie Miejskim we Władysławowie.

Za sprawą Zastępcy Wójta Gminy Inowrocław Pana Marka Karólewskiego, szkolenie obejmowało sytuacje, które polegają na kompleksowych działaniach instytucji,  skierowanych na potrzeby klienta. Zespół zajmuje się często problemami rodzin niewydolnych wychowawczo, nieporadnych życiowo, często bezrobotnych i takich, gdzie obserwuje się błędy rodzicielskie wobec dzieci. To ważne, aby tak pokierować rodziną, by ta umiała korzystać ze wskazanych przez instytucje możliwości, unikała zagrożeń i niepowodzeń.

Głównym elementem szkolenia było też nabycie umiejętności polegających na kontaktach z mediami i zakres udzielanych informacji dotyczących spraw związanych z przemocą w rodzinie. Szkolenie poprowadziła asp. szt. Izabella Drobniecka. Omówiła również policyjne działania o charakterze profilaktyki społecznej, skierowane na rodzinę.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: asp. sztab. Izabella Drobniecka