Komenda Powiatowa Policji - Kontakt - KPP w Inowrocławiu

Komenda Powiatowa Policji

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
 W INOWROCŁAWIU

ul. Toruńska 13-15
88-100 Inowrocław
tel:  47 75-28-210
fax: 47 75-28-324
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00)
47 75-28-247
(w pozostalych dniach i godzinach)
w sprawach pilnych, poza godzinami pracy sekretariatu
Komendanta Powiatowego Policji korespondencję proszę przesyłać na adres:
 

POGOTOWIE POLICJI
112

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W INOWROCŁAWIU
przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godz. 14:00 - 17:30
tel:
47 75-28-205


Dane teleadresowe:
 
Wydział Kryminalny
ul. Poznańska 185, 88-100 Inowrocław
adres do korespondencji: ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel:47 75-28-314
faks:47 75-28-323
więcej

Wydział do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 47 75-28-339
faks: 47 75-28-377
więcej

 
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
ul. Poznańska 185, 88-100 Inowrocław
adres do korespondencji: ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 47 75-28-418
faks: 47 75-28-401
więcej
 
Wydział Prewencji
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 47 75-28-212
faks: 47 75-28-280
więcej

Wydział Patrolowo-Interwencyjny
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 47 75-28-384
faks: 47 75-28-343
więcej

 
Wydział Ruchu Drogowego
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 47 75-28-424
faks:47 75-28-421

więcej

Zespół Kontroli
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 47 75-28-387
faks: 47 75-28-284
więcej

Wydział Ogólny
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 47 75-28-235
faks: 47 75-28-242
więcej

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 47 75-28-204
faks: 47 75-28-281
więcej

Komisariat Policji w Gniewkowie
ul. Piasta 7, 88-140 Gniewkowo
tel.:47 75-22-104

faks: 47 75-22-103
 

Dane Dzielnicowych >>>

więcej
 

Komisariat Policji w Janikowie
ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo
tel.: 47 75-23-104
faks: 47 75-23-103
 

 
Komisariat Policji w Kruszwicy
ul. Niepodległości 47, 88-150 Kruszwica
tel: 47 75-28-104
faks: 47 75
-28-103
 

Dane Dzielnicowych >>>

więcej

Komisariat Policji w Pakości
ul. Barcińska 1, 88-170 Pakość
tel.: 47 75-29-104
fax.: 47 75-29-103

 

Dane Dzielnicowych >>>

więcej

 

Posterunek Policji w Złotnikach Kujawskich
ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 88-180 Złotniki Kujawskie
tel: 47 75-28-710
faks: 47 75-28-714

 

Dane Dzielnicowych >>>


więcej

Publikacja: Tomasz Gawalski