Komenda Powiatowa Policji - Kontakt - KPP w Inowrocławiu

Komenda Powiatowa Policji

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
 W INOWROCŁAWIU

ul. Toruńska 13-15
88-100 Inowrocław
tel: 52 56 65 210
fax: 52 56 65 324
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00)
52 56 65 247
(w pozostalych dniach i godzinach)
w sprawach pilnych, poza godzinami pracy sekretariatu
Komendanta Powiatowego Policji korespondencję proszę przesyłać na adres:
 

POGOTOWIE POLICJI
997 lub 112

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W INOWROCŁAWIU
przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godz. 14:00 - 17:00
tel: 52 56-65-205

 


Dane teleadresowe:
 
Wydział Kryminalny
ul. Poznańska 185, 88-100 Inowrocław
adres do korespondencji: ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 52 56 65 206
faks: 52 56 65 323
więcej

Wydział do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 52 56 65 339
faks: 52 56 65 377
więcej

 
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
ul. Poznańska 185, 88-100 Inowrocław
adres do korespondencji: ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 52 56 65 418
faks: 52 56 65 401
więcej
 
Wydział Prewencji
ul. Toruńska 13- 15, 88-100 Inowrocław
tel: 52 56 65 212
faks: 52 56 65 280
więcej

Wydział Patrolowo-Interwencyjny
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 52 56 65 384
faks: 52 56 65 343
więcej

 
Wydział Ruchu Drogowego
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 52 56 65 424

faks: 52 56 65 421
więcej

Zespół Kontroli
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 52 56 65 387
faks: 52 56 65 284
więcej

Wydział Ogólny
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 52 56 65 216
faks: 52 56 65 242
więcej

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław
tel: 52 56 65 204
faks: 52 56 65 281
więcej

Komisariat Policji w Gniewkowie
ul. Piasta 7, 88-140 Gniewkowo
tel./faks: 52 35 47 100

Dane Dzielnicowych >>>

więcej
 

Komisariat Policji w Janikowie
ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo
tel./faks: 52 35 82 820
 

 
Komisariat Policji w Kruszwicy
ul. Niepodległości 47, 88-150 Kruszwica
tel./faks: 52 35 48 160

Dane Dzielnicowych >>>

więcej

Komisariat Policji w Pakości
ul. Barcińska 1, 88-170 Pakość
tel./faks: 52 35 18 507

Dane Dzielnicowych >>>

więcej

 

Posterunek Policji w Złotnikach Kujawskich
ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 88-180 Złotniki Kujawskie
tel: 52 56 65 490
faks: 52 56 65 494

Dane Dzielnicowych >>>


więcej

Publikacja: Tomasz Gawalski