Kampania "Z sercem dla zwierząt"

Konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci w ramach kampanii „Z sercem dla zwierząt”

W ramach społecznego programu edukacyjnego o tej właśnie nazwie, organizatorzy przedsięwzięcia: Komenda Powiatowa Policji, Starostwo Powiatowe oraz Młodzieżowy Dom Kultury ogłosili konkurs pt. „Wakacje ze zwierzętami”. Inicjatywa jest adresowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu inowrocławskiego. Regulamin trafił już do szkół.

Celem akcji jest przede wszystkim zwiększenie wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzeby zwierząt.  Wakacje nie zwalniają nas z opieki nad zwierzętami, które nie powinny być porzucane na czas urlopów, wręcz przeciwnie, bo wtedy właśnie dochodzą nowe obowiązki np. zapewnienie zwierzętom, także tym wolno żyjącym dostępu do większej ilości świeżej wody, zacienionego miejsca, świeżego powietrza, nie pozostawianie zwierząt w zamkniętym samochodzie.

Zadanie uczniów szkół podstawowych jest  samodzielne wykonanie  pracy plastycznej dowolna techniką w formacie A4 na temat: „Latem nie zapominam o moim zwierzaku, razem spędzamy wakacje” lub jeśli dziecko nie ma własnego pupila: „Jakie zwierzaki spotkałem w czasie wakacji”.

Zadaniem uczniów gimnazjów jest dostarczenie w formie elektronicznej fotografii na temat: „Latem nie zapominam o moim zwierzaku, razem spędzamy wakacje” albo „W wakacje pomagam opiekować się zwierzakami”. W pracach należy wykazać relację, jaka łączy ich autorów ze zwierzętami, swoje zaangażowanie w opiekę nad zwierzęciem.

Regulamin trafił już do szkół. Wakacje uczestnicy zabawy mogą poświęcić na przygotowanie swoich prac.  Wstępnej weryfikacji dokona nauczyciel prowadzący konkurs i prześle do 20 września najciekawsze propozycje do Młodzieżowego Domu Kultury. Zwycięzcy w obu kategoriach wiekowych zostaną wybrani komisyjnie. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 października. Laureaci otrzymają cenne nagrody. Zapraszamy !


Informacja opracowana na podstawie tekstu  Rzecznik Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: asp. sztab. Izabella Drobniecka

Załączniki do strony

  • 1.25 MB