Program "Bezpieczna szkoła" - Program "Bezpieczna szkoła" - KPP w Inowrocławiu

Program "Bezpieczna szkoła"

Program "Bezpieczna szkoła"

 Celem programu jest:

1. Poprawa stanu bezpieczeństwa wśród uczniów i nauczycieli

2. Inicjowanie wspólnych działań profilaktycznych na terenie szkół powiatu inowrocławskiego

3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym – alkoholizm, narkomania i innym przejawom demoralizacji wśród nieletnich uczniów szkół

4. Zacieśnianie współpracy z dyrektorami szkół i pedagogami

5. Prowadzenie wspólnych działań z pedagogami i wychowawcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach

6.Włączenie grona pedagogicznego i samorządu uczniowskiego w realizację programów profilaktycznych.


Adresatem programu są osoby nieletnie oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Realizacja założeń programowych odbywa się poprzez:

  • organizowanie spotkań, pogadanek, warsztatów z dziećmi i młodzieżą,
  • współprace z dyrektorami placówek oświatowych,
  • kolportowanie ulotek informacyjnych dotyczących potencjalnych zagrożeń.

W ramach powyższego programu realizowane są również zagadnienia skierowane do dzieci i młodzieży, tj.:

„Potrafię mówić Nie”,

„Obcy Niebezpieczny”,

„Uwaga Zagrożenie”,

„Bezpieczny Dom”,

„Bezpieczna droga do szkoły”,

„Reguły postępowania, a przepisy prawne”,

„Przestępczość, a demoralizacja”.

Policjanci organizują także konkursy na temat bezpiecznych zachowań, quizy z zakresu znajomości przepisów obowiązującego prawa.

Autor:
Publikacja: