PODZIĘKOWANIA - KPP w Inowrocławiu

PODZIĘKOWANIA


Inowrocławska Policja chętnie angażuje się w wiele przedsięwzięć kulturalnych oraz profilaktycznych współpracując z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi organizacjami i instytucjami. Jest partnerem i współorganizatorem imprez lokalnych, wystaw, kampanii społecznych, które dają możliwość zaprezentowania codziennej pracy funkcjonariuszy dla szerszej publiczności.
Autor:
Publikacja: